• کد نمایش افراد آنلاین
 • سریال کره ای دختر امپراطور King’s Daughter Soo Baek Hyang

  سریال کره ای دختر امپراطور King’s Daughter Soo Baek Hyang

  599 views

  دانلود سریال کره ای دختر امپراطور – King’s Daughter, Soo Baek Hyang

  تصویر

  مشخصات سریال:

  نام : King’s Daughter Soo Baek Hyang
  ژانر : Historical, Romance
  تعداد قسمت ها : ۱۰۰+
  شبکه : MBC
  شروع پخش : ۲۰۱۳-Sep-30
  روزهای پخش : Monday to Friday 21:00

   
   

   

  داستان سریال:سریالی تاریخی که در زمان دوره حکومت پادشاهی مو ریانگ بیست و پنجمین پادشاه باکجه است شاهزاده سو بائک هیونگ (سئو هیون جین) عاشق ولیعهد میونگ نانگ میشه و اتفاق هایی بابت این توی خانواده ش میوفته…

   

  لینک های دانلود


  Uploadboy.com
  The Daughter of the Emperor E001 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E002 [MKV].mp4 – ۱۰۶٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E003 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E004 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E005 [MKV].mp4 – ۱۰۲٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E006 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E007 [MKV].mp4 – ۱۰۲٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E008 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E009 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E010 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E011 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E012 [MKV].mp4 – ۱۲۴٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E013 [MKV].mp4 – ۱۲۸٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E014 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E015 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E016 [MKV].mp4 – ۱۰۶٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E017 [MKV].mp4 – ۱۸۰٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E019 [MKV].mp4 – ۱۰۶٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E020 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E021 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E022 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E023 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E024 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E025 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E026 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E027 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E028 [MKV].mp4 – ۹۸٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E029 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E030 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E031 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E032 [MKV].mp4 – ۱۰۶٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E033 [MKV].mp4 – ۱۰۱٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E034 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E035 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E036 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E037 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E038 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E039 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E040 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E041 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E042 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E043 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E044 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E045 [MKV].mp4 – ۱۰۲٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E046 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E047 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E048 [MKV].mp4 – ۱۰۲٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E049 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E050 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E051 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E052 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E053 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E054 [MKV].mp4 – ۱۰۴٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E055 [MKV].mp4 – ۹۶٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E056 [MKV].mp4 – ۸۴٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E057 [MKV].mp4 – ۱۱۱٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E058 [MKV].mp4 – ۱۲۵٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E059 [MKV].mp4 – ۱۱۰٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E060 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E061 [MKV].mp4 – ۱۰۰٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E062 [MKV].mp4 – ۱۲۳٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E063 [MKV].mp4 – ۸۳٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E064 [MKV].mp4 – ۹۹٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E065 [MKV].mp4 – ۷۳٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E066 [MKV].mp4 – ۱۱۰٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E067 [MKV].mp4 – ۹۸٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E068 [MKV].mp4 – ۱۰۳٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E069 [MKV].mp4 – ۹۶٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E070 [MKV].mp4 – ۱۲۲٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E071 [MKV].mp4 – ۱۱۵٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E072 [MKV].mp4 – ۱۱۲٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E073 [MKV].mp4 – ۱۳۹٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E074 [MKV].mp4 – ۱۱۱٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E075 [MKV].mp4 – ۸۸٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E076 [MKV].mp4 – ۹۳٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E077 [MKV].mp4 – ۹۱٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E078 [MKV].mp4 – ۹۶٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E079 [MKV].mp4 – ۹۵٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E080 [MKV].mp4 – ۹۶٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E081 [MKV].mp4 – ۸۶٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E082 [MKV].mp4 – ۸۹٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E083 [MKV].mp4 – ۹۲٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E084 [MKV].mp4 – ۱۰۵٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E085 [MKV].mp4 – ۱۰۱٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E086 [MKV].mp4 – ۱۳۹٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E087 [MKV].mkv – ۱۱۲٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E088 [MKV].mkv – ۱۰۲٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E089 [MKV].mkv – ۱۱۲٫۱ MB
  The Daughter of the Emperor E090 [MKV].mkv – ۱۰۴٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E091 [MKV].mkv – ۱۰۳٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E092 [MKV].mkv – ۹۸٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E093 [MKV].mkv – ۱۰۸٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E094 [MKV].mkv – ۹۴٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E095 [MKV].mkv – ۸۹٫۹ MB
  The Daughter of the Emperor E096 [MKV].mkv – ۸۷٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E097 [MKV].mkv – ۷۸٫۵ MB
  The Daughter of the Emperor E098 [MKV].mkv – ۱۰۲٫۷ MB
  The Daughter of the Emperor E099 [MKV].mkv – ۹۵٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E0_ [MKV].mp4 – ۱۳۸٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E100 [MKV].mp4 – ۸۵٫۴ MB
  The Daughter of the Emperor E101 [MKV].mp4 – ۱۵۶٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E102 [MKV].mp4 – ۱۲۹٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E103 [MKV].mp4 – ۱۷۱٫۸ MB
  The Daughter of the Emperor E104 [MKV].mp4 – ۱۳۰٫۳ MB
  The Daughter of the Emperor E105 [MKV].mp4 – ۱۳۴٫۰ MB
  The Daughter of the Emperor E106 [MKV].mp4 – ۱۴۳٫۲ MB
  The Daughter of the Emperor E107 [MKV].mp4 – ۱۵۶٫۶ MB
  The Daughter of the Emperor E108 [MKV].mp4 – ۱۷۹٫۲ MB


  دانلود کامل زیرنویس فارسی ۱ تا ۱۰۸

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانلود آهنگ سریال دختر امپراطور Kings Daughter

  Part 1Part 2


  به محض اپدیت فیلم و سریال ها سریعا مطلع شوید بدین منظور در کانال تلگرام ما عضو شوید برای عضویت در کانال تلگرامی سون دی ال “@se7enDL” کلیک کنید. سپس جوین را بزنید و یا ادرس زیر را داشته باشید : http://telegram.me/se7enDL راهنماي دانلود
  در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد رسيدگي شود

  دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

  0نظر ارسال شده است

  ارسال نظر

  شما هم نظری ارسال کنید

  

  ارسال نظر

  به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.